Paşi prin Sighişoara (l)

Paşi prin Sighişoara (l)

Popoarele care-şi  îngrijesc monumentele lor se ridică pe ele însele, căci pretutindeni monumentele sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele vederate pentru generaţiile viitoare.    Regele CaroI I al României Am făcut un scurt popas...